BEST PRESS STORY

Best Press Story is the brand through which the Agency MGM Media Optima d.o.o. promotes Slovenian tourism and the region to influential journalists, agents and bloggers from all over Europe. Our main objective is to show the best that Slovenia and the region has to offer, in cooperation with our partners, who financially support study tours.

We provide:

  •  preparation, organisation and execution of the program
  • leading and entertaining our guests
  • composition of press releases
  • publication in the media, who joined our tours and monitoring posts
  • press clipping: preparation of reports about publications

Best Press Story je blagovna znamka prek katere Agencija MGM Media Optima d.o.o. promovira slovenski turizem in turizem regije vplivnim novinarjem in blogerjem iz cele Evrope. Glavni cilje je prikazati najboljše, kar Slovenija in regija lahko ponudita, v sodelovanje z našimi partnerji, ki študijske ture finančno podpirajo.

Zagotavljamo:

  • pripravo in izvedbo programa
  • vodenje in spremljanje gostov
  • pripravo sporočila za javnost
  • objave v medijih, ki so na turi, in spremljanje objav
  • pripravo poročila o objavah oziroma press clipping    

beans-coffee-fresh-2065