MGM MEDIA OPTIMA: WHAT WE DO

WE CREATE:

// BEST PRESS STORY 

Best Press Story is the brand through which the Agency MGM Media Optima d.o.o. promotes Slovenian tourism and the region to influential journalists, bloggers and agents from all over Europe.

Best Press Story je blagovna znamka prek katere Agencija MGM Media Optima d.o.o. promovira slovenski turizem in turizem regije vplivnim novinarjem in blogerjem iz cele Evrope.

// PREDAVANJA/COURSES

We share rich communications experiences in the fields of social media, creative journalism and editorial work.

Z vami delimo bogate komunikacijske izkušnje s področij družbenih omrežij, ustvarjalnega novinarstva in uredniškega dela.

// ŠPORT/SPORT

// BLOG

We share our and foreign everyday life experiences and thoughts.

Z vami delimo naše in tuje vsakdanje življenjske doživljaje in razmišljanja.